Praktyki, wolontariat i staż

ministerstwo_plPraktyki, wolontariat i staż odbywają się zarówno w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, jak i w placówkach zagranicznych, z wyłączeniem praktyk zawodowych, które odbywają się wyłącznie w Ministerstwie.

Praktyki mogą się odbywać w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania w przypadku praktyk studenckich i zawodowych nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Praktyki studenckie i zawodowe są nieodpłatne. Praktyka absolwencka może być odbywana odpłatnie.

Wolontariat odbywa się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a MSZ lub placówką zagraniczną, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 W MSZ możliwe jest zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.  Staż taki może trwać do 12 miesięcy i jest finansowany ze środków Urzędu Pracy.

Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem.

Więcej informacji.

Permanent link to this article: http://www.cosmopolitalians.eu/praktyki-wolontariat-staz/

Read previous post:
Editorial Content Editor at ISN, Zurich

The International Relations and Security Network (ISN) is a non-profit and organized network of 254 organiza-tions that serves the needs of...

Close